TOPPERS 2019-2020
UP-Board

Rani Vishwakarma
82.2%

Priyanshu Singh
81.2%

Aditi Singh
81%

Shalu Yadav
79.8%

Vartika Tiwari
79.8%

Rohit Kumar
79.2

Sudha Devi
78.8%

Shivam Shukla
78.6%

Uttkaarsh Pal
78.6

Akshat Pal
78.4

Sakshi Shukla
78%

Anjana Yadav
77.2%

Neeraj Rawat
77%

Rakshika Chaudhary
76.8%

Simran Gupta
76.8%

Divya Yadav
76.6

Divya
76.2%

Priya Kushwaha
75.8%

Shubham Soni
75.4%
TOPPERS 2017-2018
TOPPERS 2016-2017
TOPPERS 2015-2016
TOPPERS 2014-2015