TOPPERS X
TOPPERS 2019-2020
UP-board

Abhishek Srivastava
86.5%

SURAJ YADAV
88.05%

SHIFA KHAN
86%

JANVI SHUKLA
85.3%

KUMKUM KANNOJIYA
84.8%

MUSKAN GAUTAM
84.3%

SANJANA YADAV
84.1%

RAJNEESH YADAV
82.8%

Adarsh Vishwakarma
82.5%

SHIVANGI YADAV
81.6%

ABHAY SINGH
80.8%

ANAMIKA YADAV
80.3%
TOPPERS 2017-2018
TOPPERS 2016-2017
TOPPERS 2015-2016
TOPPERS 2015-2016
TOPPERS 2014-2015
TOPPERS XII